CONG TY CP CONG NGHE VA THIET BI MAY TINH  TEC
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, Từ 7h30 - 19h tại 369 Ngô Gia Tự - Tiền An - TP.Bắc Ninh
qct2 qct3
Liên hệ
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÁY TÍNH TEC
Địa chỉ : 369 Ngô Gia Tự - Tiền An - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223 874 194
(
*
) : Các trường bắt buộc phải nhập
Tiêu đề*
Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email
Nội dung*
Mã xác nhận: Mã xác nhận
Nhập mã xác nhận: